Grupparbete (Kepner & Tregoe, 1985)

12 October 2010

Förutsättningen för att en grupp människor ska kunna fungera är att de är överens om vart de är på väg och vilken situation de ska ta itu med först.

Kepner & Tregoe (1985, s. 172)

Advertisements