Kränkta människor samarbetar inte (Kepner & Tregoe, 1985)

12 October 2010

Få saker skadar produktiviteten mer än när folk tror att de behandlats orättvist, godtyckligt eller utan försök att förstå deras synpunkter och situation.

Kepner & Tregoe (1985, s. 189)

Advertisements