Optimal problemlösning (Kepner & Tregoe, 1985)

12 October 2010

Den enklaste och mest ekonomiska tidpunkten att lösa ett problem på är innan problemet har haft en möjlighet att inträffa.

Kepner & Tregoe (1985, s. 150)

Advertisements