Theory def (Fisher, 2005)

24 October 2010

A system of assumptions, accepted principles, and rules of procedure devised to analyze, predict, or otherwise explain the nature or behavior of a specified set of phenomena. (American Heritage Dictionary, 1969). (See also Reynolds, 1971.)

(Fisher, 2005, s. 2)

Advertisements

Metoder, och hör sen (Kepner & Tregoe, 1985)

12 October 2010

Problemanalys gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans som ett team, att samordna sin information på ett enhetligt sätt för att fastställa orsaken till ett problem. Många avvikelser är så komplexa att en ensam person inte har den nödvändiga informationen för att finna, testa och verifiera orsaken. När alla som lämnar betydelsefulla data använder en gemensam metod, kan de finna den okända orsaken. Utan ett gemensamt angreppssätt kan upptäckten försenas genom missförstånd och andra kommunikationsbarriärer.

Kepner & Tregoe (1985, s. 47)


Dream team (Kepner & Tregoe, 1985)

12 October 2010

Ett team bygger i första hand på den tekniska förmågan hos dess medlemmar att arbeta i riktning mot specifika mål. Endast i andra hand bygger den på relationen mellan dessa medlemmar. Medlemmar i ett team måste klara av att tolerera varandra tillräckligt mycket för att arbeta nära tillsammans. Utöver detta måste alla medlemmar vara hängivna ett gemensamt mål och tro på samma metoder att uppnå detta mål.

Kepner & Tregoe (1985, s. 14)