Goal-directedness is the distinctive feature of human rationality (Locke & Latham, 1984)

18 October 2010

There is nothing originally about the concept of goal setting. Everyone knows that you have to set goals in order to accomplish anything in life. Goal-directedness is the distinctive feature of rational human activity. The problem in business and in life, is how to use goal setting effectively.

(Locke & Latham, 1984, p. x)

Advertisements

Grupparbete (Kepner & Tregoe, 1985)

12 October 2010

Förutsättningen för att en grupp människor ska kunna fungera är att de är överens om vart de är på väg och vilken situation de ska ta itu med först.

Kepner & Tregoe (1985, s. 172)